top of page

Tungkol sa atin

Prayer Apps

image.png
Robert Carrillo MDIV at Michele Carrillo

 

Si Robert Carrillo ay mayroong Master of Divinity mula sa Pepperdine University at kasalukuyang kumukumpleto ng Doctor of Ministry na may pagtuon sa Spirituality sa Fuller Seminary sa Los Angeles.

 

Sina Robert at Michele ay naglingkod bilang mga misyonero na nagtatanim ng mga simbahan sa United States, Latin America, at Caribbean. Sa loob ng 35 taon, pinamunuan nila ang mga kongregasyon na nagsasanay sa mga ministro, diakono, at matatanda sa buong Estados Unidos at Caribbean. Sa loob ng apat na taon, nagbigay si Robert ng pamumuno at pangangasiwa para sa HOPE sa buong mundo bilang Executive Director ng Global Operations. Bilang paggalang sa tawag ng Diyos, sina Robert at Michele ay tapat na naglingkod sa pagtuturo at pagtuturo sa bawat kontinente ng mundo. Lumipat sila kamakailan sa Long Beach, California upang ipagpatuloy ang kanilang gawain sa simbahan ng Diyos at upang ituloy ang isang titulo ng doktor sa espirituwalidad. Kasalukuyan nilang ginagawa ang kanilang tungkulin na magbigay ng espirituwal na pormasyon para sa mga disipulo sa Los Angeles at sa buong mundo. Nagbibigay din sila ng espirituwal na pormasyon para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa buencamino.global.

image.png
Daily Prayer App
This is new and I just started using this one. It is user-friendly and reminds me throughout the day to stay in prayer.

Meditation Apps

image.png
Headspace: Sleep & Meditation

It is a fantastic app with lots of ways to grow spiritually 

It is very comprehensive and particularly good for learning how to meditate.

image.png
Calm
Great relaxations geared toward sleep. Highly effective “sleep stories"
and offers many individual exercises. This app is Less structured and includes  Calming sounds in background. The App isn’t the most intuitive and is Limited free content
image.png
Smiling Mind: Meditation App

Smiling Mind has guided meditations and activities designed specifically for children, including easy one-minute meditations and fun guided meditations like The Bubble Journey.

This app is free and designed for children 3 and up. Meditations start at one minute long to help children build on the practice. They are great for the whole family ! Children will need a phone or tablet to use the app. Email address is required at sign-up

image.png
Ten Percent Happier Meditation
Great for beginners and easy to use. This app is good for sleep and stress. Hundreds of meditations available.
There are Live group classes with time to ask questions. It has an above-average membership cost and not great for more advanced practitioners
image.png
Healthy Minds Program

Meditation & Mindfulness App
image.png
O My Soul: Meditation & Sleep

Christian Meditation & Faith App
unnamed.png
Breathing Zone
Guided Breathing for Mindfulness
2018-new_logo.jpeg
Centering Prayer
Christian Meditation & Centering Prayers
bottom of page