top of page

Iba pang mahusay na mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Simbahan ni Kristo

logo-square-01-1-1-1536x1536.png

Harap ng Ilog
Espirituwal na Pagtuturo
Jeanie Shaw

InMotion_CounselingTransprarent-1920w.webp

Kasalukuyang kumikilos
Mga Serbisyo sa Pagpapayo

G2A-Stacked_CMYK_green_transparent-1920w.png

Yakapin ang Sabbath
Espirituwal na Pagbuo
Retreat

EREMOS copy_edited.png

Tubig ng Pahinga
Sabbatical Coaching
Joel Peed

Screenshot 2023-10-14 sa 2.41.33 PM.png

Marriage Intensive
Mga Retreat ng Kasal
Dr. Jennifer Konzen

Screenshot 2024-01-16 sa 7.58.45AM.png

Mapalad na Pagtuturo

Enneagram Coaching
Barri Lusk

Espirituwal na Direksyon

Diana Steer

Anchorage, Alaska

Jim Long

Atlanta, Georgia

Lindsay Long

Atlanta, Georgia

Tracy Jones

Stoughton, Massachusetts 

Espirituwal na Pagsasanay

Joel Peed

Sabbatical Coaching &

Ministro Kaayusan

Sean St. Jean

Pagkonsulta sa Ministeryo

Propesyonal na Therapy

Jennifer Konzen

San Diego, California

Public Audio/Video
Lecture & Presentation Series