top of page

Iskedyul ng Pag-renew 24 & Mga Link sa Webinar

9:00 am (Pacific Time) Ang mga oras ay oras ng U.S. Pacific, kaya mangyaring ayusin para sa iyong lugar. 

Iskedyul

Maligayang pagdating at Panalangin

Pangunahing Mensahe: "Buhay kay Hesus" –Dr. Steve Kinnard 

 

9:50 am - Break

10:00 am – Breakout Zoom Classes Part 1

 

Class A:"Malusog na Buhay at Pahinga - Pagsasanay ng Malusog na Ritmo ng Buhay" - Joel Peed 

 

 

Class B: "Buhay ng Espirituwal na Paglago - Ang Nakatutuwang Pagtuklas ng Espirituwal na Kagulangan" - Dr. Jeanie Shaw

Class C: "Buhay sa Espiritu- Panimula sa Espirituwal na Paghubog" -Robert Carrillo 

 

10:45 am - Break

10:50 am – Breakout Zoom Classes Part 2 

 

Class A: "Buhay sa Diyos - Kristiyanong Pagninilay" - Byron Parson

Class B: "Pamumuhay sa Banayad at Madaling Pamatok - Ang walang pasan na buhay Kristiyano" -Michele Carrillo

Class C: "Buhay kasama ang Diyos - Pagsasanay sa presensya ng Diyos" -Dr.Jennifer Konzen 

Screenshot 2024-01-15 sa 10.26.42AM.png
bottom of page