top of page

Mga Tagapagsalita ng Renewal Workshop

Understanding the Spiritual Realms: Brian Craig 

"Oh the places we go", God's Forming Work Through the Places We Live: Dr. Jeanie Shaw 

"PRAXIS", Holy Spirit Transformation: Dr. Robert Carrillo

Life with God: Michele Carrillo

Sumali sa TheWay para sa ganap na access sa nilalaman.
Maaari ka ring magbigay ng donasyon upang magbigay ng higit pang mga mapagkukunan at pagsasanay para sa mga disipulo sa buong mundo. 

bottom of page